Jelenia Góra, ulica Karkonoska

Google+
Facebook

Przedwojenny Jagniątków, pomimo że był samodzielną wsią, podlegał pod Zarząd Gminy Sobieszów. Ulice Jagniątkowa nie posiadały nazw, jedynie numerację. W listopadzie 1945 zmieniono nazwę sobieszowskiego odcinka z Agnetendorferstrasse na ul. Agnieszkowską. 1 stycznia 1968 nazwę zmieniono ponownie, rozdzielając ulicę na Sobieszowską (odcinek w Jagniątkowie) i Karkonoską (odcinek w Sobieszowie). Po przyłaczeniu Jagniątkowa do Jeleniej Góry, w dniu 1 stycznia 1998, ujednolicono nazwę ulicy na całej jej długości.

Ulica przebiega wzdłuż lewego brzegu potoku Wrzosówka. Jej luźną zabudowę stanowią murowane jedno- i dwukondygnacyjne budynki typu zagrodowego lub podmiejskiego. W większości pochodzą z początku XX wieku.

► Pensjonat Landhaus Matzke - ul. Karkonoska 119 (Am Herdberg 60)