Rys historyczny - Strupice

Google+
Facebook

Historia miejscowości | Wykaz zabytków


Wykaz zabytków wg Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Stan na dzień 2015.12.02.

L. P. Obiekt Adres Nr Rodzaj obiektu Nr rejestr Data
13zespół kościoła parafialnego p.w. św. WojciechaMoniuszki/Ogińskiegozespół
14kościół parafialny p.w. św. Jerzego i WojciechaMoniuszki/OgińskiegokościółA/2083/142523.09.65
15mur cmentarny z bramą oraz miejsce pocmentarne w zespole kościoła parafialnego p.w. św. WojciechaMoniuszki/Ogińskiegomur
380zespół budynków, ob. Ośrodek Badawczy Politechniki WrocławskiejJana Pawła II18zespółA/5025/814/J08.03.84
381willa w zespoleJana Pawła II18dom mieszkalnyA/5025/814/J08.03.84
382budynek mieszkalno-gospodarczy w zespoleJana Pawła II18gospodarczyA/5025/814/J08.03.84
383budynek ptaszarni w zespoleJana Pawła II18inneA/5025/814/J08.03.84
384leżakownia w zespoleJana Pawła II18inneA/5025/814/J08.03.84
385Dom mieszkalnyJana Pawła II29dom mieszkalny
386budynek gospodarczy w zespoleJana Pawła II29gospodarczy
387ogródJana Pawła II18park/ogród
399Dom mieszkalnyJordana3/4dom mieszkalny
881Dom mieszkalnyPaderewskiego 3dom mieszkalny
882WillaPaderewskiego4dom mieszkalny
883Dom mieszkalnyPaderewskiego8dom mieszkalny
1433dom mieszkalnyWiejska2adom mieszkalny
1434dom mieszkalnyWiejska3dom mieszkalny
1435dom mieszkalnyWiejska11dom mieszkalny
1436budynek gospodarczyWiejska11gospodarczy
1437WillaWiejska13dom mieszkalny
1438dom mieszkalnyWiejska15dom mieszkalny
1439dom mieszkalnyWiejska21adom mieszkalny
1440dom mieszkalno - gospodarczyWiejska21bdom mieszkalny
1441dom mieszkalnyWiejska27dom mieszkalny
1442dom mieszkalnyWiejska27adom mieszkalny
1443dom mieszkalnyWiejska27bdom mieszkalny
1444dom mieszkalnyWiejska28dom mieszkalny
1445Dom z sal± widowiskow±Wiejska41dom mieszkalny
1446dom mieszkalnyWiejska57dom mieszkalny
1447dom mieszkalnyWiejska68dom mieszkalny
1448dom mieszkalnyWiejska70dom mieszkalny
1449dom mieszkalnyWiejska74dom mieszkalny
1450dom mieszkalnyWiejska78dom mieszkalny
1451dom mieszkalnyWiejska80adom mieszkalny
1452dom mieszkalnyWiejska84dom mieszkalny
1453dom mieszkalnyWiejska86dom mieszkalny
1454d. szkołaWiejska86apubliczne
1455dom mieszkalno - gospodarczyWiejska91bdom mieszkalny
1456dom mieszkalno - gospodarczyWiejska93dom mieszkalny
1457dom mieszkalnyWiejska96dom mieszkalny
1458dom mieszkalnyWiejska107dom mieszkalny
1459dom mieszkalno - gospodarczyWiejska110dom mieszkalny
1460dom mieszkalno - gospodarczyWiejska113dom mieszkalny
1461dom mieszkalnyWiejska114dom mieszkalny
1462stodolaWiejska114gospodarczy
1463dom mieszkalno - gospodarczyWiejska117dom mieszkalny
1464dom mieszkalno - gospodarczyWiejska120dom mieszkalny
1465dom mieszkalnyWiejska128dom mieszkalny
1872Wiadukt kolejowy nad Bobremdo Zakładów Papierniczychwiadukt

Wykaz obszarów wyznaczonych zgodnie z art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. NR 75, poz. 474)

Stan na dzień 2015.12.02.

Miejscowość Wykaz obszarów zabytkowych Stanowiska archeologiczne Obszar ochrony archeologicznej
Jelenia Góra-Strupice Historyczny układ ruralistyczny wsi (obecny obszar ulicy Wiejskiej) 1-206 (AZP 83-16, 84-16, 84-17, 85-15)

Strefa ochrony archeologicznej występowania średniowiecznych reliktów górnictwa kruszcowego.

Strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej oraz intensywnego osadnictwa średniowiecznego.