Rys historyczny - Maciejowa

Google+
Facebook

Historia miejscowości | Wykaz zabytków


Wykaz zabytków wg Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Stan na dzień 2015.12.02.

L. P. Obiekt Adres Nr Rodzaj obiektu Nr rejestr Data
16 zespół kościoła p.w. św. Piotra i Pawła Wrocławska 75 zespół
17 kościół p.w. św. Piotra i Pawła Wrocławska 75 kościół A/2082/1411 23.09.65
18 Mur cmentarny z bramą w zespole kościoła Wrocławska 75 mur
19 cmentarz w zespole kościoła Wrocławska 75 cmentarz
504 Dom mieszkalny Kosynierów 1 dom mieszkalny
505 Dom mieszkalny Kosynierów 2 dom mieszkalny
1466 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 4 dom mieszkalny
1467 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 6 dom mieszkalny
1468 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 8 dom mieszkalny
1469 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 10 dom mieszkalny
1470 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 12 dom mieszkalny
1471 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 20 dom mieszkalny
1472 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 22-24 dom mieszkalny
1473 dom mieszkalny Witosa 26 dom mieszkalny
1474 dom mieszkalno – gospodarczy Witosa 28 dom mieszkalny
1475dom mieszkalno - gospodarczyWitosa30dom mieszkalny
1476dom mieszkalnyWitosa32dom mieszkalny
1477dom mieszkalnyWitosa34dom mieszkalny
1646zespół pałacowo-parkowyWrocławskazespółA/4948/539/J06.07.79
1647park w zespole pałacowo-parkowymWrocławskapark/ogródA/4948/539/J06.07.79
1648Mauzoleum E. Beckera w zespole pałacowo-parkowymWrocławskamauzoleumA/4948/539/J06.07.79
1649Wieża widokowa w zespole pałacowo-parkowymWrocławskawieżaA/4948/539/J06.07.79
1650dom mieszkalnyWrocławska2dom mieszkalny
1651dom mieszkalnyWrocławska4dom mieszkalny
1652budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska6dom mieszkalny
1653ob. serwis motocyklowyWrocławska6dom mieszkalny
1654dom mieszkalnyWrocławska11dom mieszkalny
1655dom mieszkalno-usługowyWrocławska12dom mieszkalny
1656budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska13dom mieszkalny
1657budynek gospodarczyWrocławska13gospodarczy
1658dom mieszkalnyWrocławska16dom mieszkalny
1659budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska18dom mieszkalny
1660budynek gospodarczyWrocławska18gospodarczy
1661budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska19dom mieszkalny
1662budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska23dom mieszkalny
1663dom mieszkalnyWrocławska25dom mieszkalny
1664dom mieszkalnyWrocławska26dom mieszkalny
1665dom mieszkalnyWrocławska28dom mieszkalny
1666dom mieszkalnyWrocławska30dom mieszkalny
1667dom mieszkalnyWrocławska31dom mieszkalny
1668dom mieszkalnyWrocławska33dom mieszkalny
1669dom mieszkalnyWrocławska34dom mieszkalny
1670dom mieszkalnyWrocławska37dom mieszkalny
1671dom mieszkalnyWrocławska38dom mieszkalny
1672budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska43dom mieszkalny
1673budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska44dom mieszkalny
1674dom mieszkalnyWrocławska47dom mieszkalny
1675dom mieszkalnyWrocławska48dom mieszkalny
1676budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska49dom mieszkalny
1677budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska50dom mieszkalny
1678budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska51dom mieszkalny
1679budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska52dom mieszkalny
1680budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska53dom mieszkalny
1681remiza strażackaWrocławska54remiza strażacka
1682budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska55dom mieszkalny
1683dom mieszkalnyWrocławska57dom mieszkalny
1684plebania d. dom mieszkalnyWrocławska58plebania
1685budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska59dom mieszkalny
1686dom mieszkalnyWrocławska60dom mieszkalny
1687dom mieszkalnyWrocławska61dom mieszkalny
1688budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska62dom mieszkalny
1689budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska64dom mieszkalny
1690d. zajazd, ob. dom mieszkalnyWrocławska67zajazd
1691dom mieszkalno - gospodarczyWrocławska68dom mieszkalny
1692d. młyn, ob. dom mieszkalnyWrocławska69młynA/5027/871/J17.07.85
1693d. szkoła ewangelicka, następnie podstawowaWrocławska71publiczne
1694budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska72dom mieszkalny
1695budynek nie użytkowanyWrocławska74zajazdA/4945/523/J08.06.79
1696dom mieszkalnyWrocławska76dom mieszkalny
1697budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska80dom mieszkalny
1698dom mieszkalnyWrocławska81dom mieszkalny
1699dom mieszkalnyWrocławska83dom mieszkalny
1700dom mieszkalnyWrocławska85dom mieszkalny
1701dom mieszkalnyWrocławska87dom mieszkalny
1702dom mieszkalnyWrocławska88dom mieszkalny
1703dom mieszkalno - gospodarczyWrocławska90dom mieszkalny
1704dom mieszkalno - gospodarczyWrocławska91dom mieszkalny
1705dom mieszkalnyWrocławska93dom mieszkalny
1706budynek gospodarczyWrocławska93gospodarczy
1707budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska95dom mieszkalny
1708budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska97dom mieszkalny
1709budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska99dom mieszkalny
1710budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska101dom mieszkalny
1711budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska107dom mieszkalny
1712budynek mieszkalno-gospodarczyWrocławska108dom mieszkalny

Wykaz obszarów wyznaczonych zgodnie z art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. NR 75, poz. 474)

Stan na dzień 2015.12.02.

Miejscowość Wykaz obszarów zabytkowych Stanowiska archeologiczne Obszar ochrony archeologicznej
Jelenia Góra-Maciejowa Historyczny układ ruralistyczny dawnej wsi 1-206 (AZP 83-16, 84-16, 84-17, 85-15)

Strefa obserwacji archeologicznej miejscowości o wczesnej metryce historycznej.